• Försäkringskassan, logotyp, öppnas i nytt fönster
  • AFA Försäkring, logotyp, öppnas i nytt fönster
  • Svensk Försäkring, logotyp, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighet för Ersättningskollen

Tillgänglighetsredogörelse

Försäkringskassan, AFA Försäkring och Svensk Försäkring står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Ersättningskollen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi publicerar en fullständig tillgänglighetsredogörelse här senast 23 september 2020.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ersättningskollen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss .

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är näst intill förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga
  • Den pdf som Ersättningskollen skapar automatiskt är inte helt tillgänglig, vilket kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. Vi har löst det genom att all information som du kan få i pdf:en kan du också få på Ersättningskollen som webbsida. [WCAG 1.3.1 (A)] [WCAG 1.3.2 (A)] [WCAG 2.1.1 (A)] [WCAG 2.4.3 (A)].

Problem vid användning med nedsatt synförmåga
  • Den pdf som skapas automatiskt anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Samma information som du kan få i pdf:en kan du också få på Ersättningskollen som webbsida. [WCAG 1.4.10 (A)].

Problem vid användning med nedsatt rörlighet
  • Det fungerar inte att navigera med tangentbordet i den pdf som skapas automatiskt. [WCAG 2.1.1 (A)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit en utomstående expert granska Ersättningskollens tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes den 18 november 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 november 2019.

Gå tillbaka