Ersättningskollen
 • Försäkringskassan, logotyp, öppnas i nytt fönster
 • AFA Försäkring, logotyp, öppnas i nytt fönster
 • Svensk Försäkring, logotyp, öppnas i nytt fönster

Vem som helst kan råka illa ut

Här får du koll på hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Ange dina uppgifter
Jag tjänar
kr/mån
Jag jobbar på
Vi har
Vi har
Jag är
Jag är arbetare/tjänsteman
Jag har

Så här påverkas din månadsinkomst

Här kan du se hur din inkomst påverkas i olika situationer.

Välj din situation

Om du blir sjukskriven och inte kan jobba på grund av till exempel lunginflammation, depression eller om du bryter benet i skidbacken.

Om du råkar ut för ett olycksfall på jobbet, till exempel skadar dig på en maskin eller halkar.

Del av arbetstid du är sjukskriven

Så här har vi räknat

Fler ersättningar du kan ha rätt till

Privata försäkringar eller försäkringar din arbetsgivare har tecknat kan ge dig rätt till ytterligare ersättningar.

Ersättningar

Sjukdom & olycksfall

Din sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker detta istället

Klicka här för att komplettera ditt skydd

Sjukdom & olycksfall

Klicka här för att komplettera ditt skydd

Arbetsskada

Fråga din arbetsgivare vilket skydd du har.

Klicka här för att komplettera ditt skydd
Läkar-, rese- och tandskadekostnader 
Medicinsk invaliditet 
Ekonomisk invaliditet 
Sveda och värk 
Ärr 
Merkostnader 
Sjukhusvistelse 
Kristerapi 
Rehabilitering och hjälpmedel 
Ersättning vid diagnos 
 

Jennifer ramlade av hästen och fick 105 800 kronor

Anders drabbades av cancer och fick 50 000 kronor

Ahmed halkade och fick 59 700 kronor

Sjukdom & olycksfall

Din sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker detta istället

 • Läkar-, rese- och tandskadekostnader

  Du kan får ersättning för läkarbehandling, resor till och från sjukhus eller vårdcentral samt för tandskadekostnader.

 • Medicinsk invaliditet

  Du kan få ersättning vid bestående nedsättning av funktionsförmågan när graden av invaliditeten bestämts. Exempel på fysisk funktionsnedsättning är amputation av ett finger, nedsatt känsel eller sämre kraft i en arm.

 • Sveda och värk

  Du kan få ersättning under den akuta sjukdomstiden för fysiskt och psykiskt lidande.

 • Ärr

  Du kan få ersättning för ärr eller annan utseendemässig förändring om du råkar ut för ett olycksfall. I vissa fall krävs läkarbehandling för att få ersättning.

 • Merkostnader

  Du kan få ersättning för till exempel kläder och glasögon som gått sönder i samband med ett olycksfall.

 • Sjukhusvistelse

  Du kan få ersättning för de dagar du ligger på sjukhus. I vissa fall finns karenstid.

 • Kristerapi

  Efter en traumatisk upplevelse, till exempel efter ett olycksfall eller ett sjukdomsbesked, kan du få möjlighet att träffa en psykolog.

 • Rehabilitering och hjälpmedel

  Efter en sjukdom eller ett olycksfall kan du få ersättning för rehabilitering och hjälpmedel, till exempel sjukgymnastik eller en hörapparat.

 • Läkar-, rese- och tandskadekostnader

  Du kan får ersättning för läkarbehandling, resor till och från sjukhus eller vårdcentral samt för tandskadekostnader.

 • Medicinsk invaliditet

  Du kan få ersättning vid bestående nedsättning av funktionsförmågan när graden av invaliditeten bestämts. Exempel på fysisk funktionsnedsättning är amputation av ett finger, nedsatt känsel eller sämre kraft i en arm.

 • Ekonomisk invaliditet

  Du kan få ersättning om du får en bestående arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

 • Sveda och värk

  Du kan få ersättning under den akuta sjukdomstiden för fysiskt och psykiskt lidande.

 • Ärr

  Du kan få ersättning för ärr eller annan utseendemässig förändring om du råkar ut för ett olycksfall. I vissa fall krävs läkarbehandling för att få ersättning.

 • Merkostnader

  Du kan få ersättning för till exempel kläder och glasögon som gått sönder i samband med ett olycksfall.

 • Sjukhusvistelse

  Du kan få ersättning för de dagar du ligger på sjukhus. I vissa fall finns karenstid.

 • Kristerapi

  Efter en traumatisk upplevelse, till exempel efter ett olycksfall eller ett sjukdomsbesked, kan du få möjlighet att träffa en psykolog.

 • Rehabilitering och hjälpmedel

  Efter en sjukdom eller ett olycksfall kan du få ersättning för rehabilitering och hjälpmedel, till exempel sjukgymnastik eller en hörapparat.

 • Ersättning vid diagnos

  Vid vissa sjukdomar betalas ett belopp ut när du har fått din diagnos.

Arbetsskada

Fråga din arbetsgivare vilket skydd du har.

Klicka här för att komplettera ditt skydd
 • Läkar-, rese- och tandskadekostnader

  Du kan får ersättning för läkarbehandling, resor till och från sjukhus eller vårdcentral samt för tandskadekostnader.

 • Medicinsk invaliditet

  Du kan få ersättning vid bestående nedsättning av funktionsförmågan när graden av invaliditeten bestämts. Exempel på fysisk funktionsnedsättning är amputation av ett finger, nedsatt känsel eller sämre kraft i en arm.

 • Ekonomisk invaliditet

  Du kan få ersättning om du får en bestående arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

 • Sveda och värk

  Du kan få ersättning under den akuta sjukdomstiden för fysiskt och psykiskt lidande.

 • Ärr

  Du kan få ersättning för ärr eller annan utseendemässig förändring om du råkar ut för ett olycksfall. I vissa fall krävs läkarbehandling för att få ersättning.

 • Merkostnader

  Du kan få ersättning för till exempel kläder och glasögon som gått sönder i samband med ett olycksfall.

Så här gör du för att få ersättning om något händer