English
Ersättningskollen
 • Försäkringskassan
 • AFA Försäkring
 • Svensk Försäkring

Vem som helst kan råka illa ut

Här får du koll på hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Jag tjänar
Jag jobbar på
Vi har
Vi har
Jag är
Jag är arbetare/tjänsteman
Jag har

Så här påverkas din månadsinkomst

Här kan du se hur din inkomst påverkas i olika situationer.

Sjukdom och olycksfall på fritiden

Om du blir sjukskriven och inte kan jobba på grund av till exempel lunginflammation, depression eller om du bryter benet i skidbacken.

Arbetsskada

Om du råkar ut för ett olycksfall på jobbet, till exempel skadar dig på en maskin eller halkar.

Del av arbetstid du är sjukskriven

Fler ersättningar du kan ha rätt till

Privata försäkringar eller försäkringar din arbetsgivare har tecknat kan ge dig rätt till ytterligare ersättningar.

Ersättningar

Sjukdom & olycksfall

Din sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker detta istället

Komplettera ditt skydd

Sjukdom & olycksfall

Komplettera ditt skydd

Arbetsskada

Fråga din arbetsgivare vilket skydd du har.

Komplettera ditt skydd
Läkar-, rese- och tandskadekostnader 
Medicinsk invaliditet 
Ekonomisk invaliditet 
Sveda och värk 
Ärr 
Merkostnader 
Sjukhusvistelse 
Kristerapi 
Rehabilitering och hjälpmedel 
Ersättning vid diagnos 
 

Jennifer ramlade av hästen och fick 105 800 kr

Jennifer ramlade av hästen

Jennifer, 25 år, tränade hoppning när hon ramlade av hästen. Hon fördes med ryggsmärtor till sjukhus och där konstaterade läkaren att hon fått en skada i ländryggen.

Hur gick det sen?

Jennifer låg kvar på sjukhuset i två veckor och blev sedan sjukskriven i två månader från sitt arbete som webbdesigner. Hon hade en olycksfallsförsäkring via sin ridklubb som gav henne 1 000 kr i ersättning för läkarvård och mediciner, resor till och från sjukhuset och de hjälpmedel hon behövde under rehabiliteringen.

Dessutom fick hon ersättning med 12 000 kr för de förstörda ridkläderna och glasögonen som gick sönder.

Utöver det fick Jennifer ett engångsbelopp på 88 000 kr för medicinsk invaliditet samt ersättning för sveda och värk med 4 800 kr.

Försäkringen täckte:

 • Läke- och resekostnader
 • Skadade kläder och utrustning
 • Hjälpmedelskostnader
 • Invaliditetsersättning
 • Sjukhusvistelse
 • Sveda och värk

Jennifer fick totalt 105 800 kr

Gunnar ramlade ner från en stege

Gunnar målade fasaden på villan när stegen plötsligt välte och han föll. På sjukhuset konstaterade läkaren att Gunnar hade fått flera allvarliga frakturer på höften och i båda benen.

Hur gick det sen?

Gunnar opererades och fick stanna på sjukhuset i två dagar. Han blev sedan sjukskriven i två månader från sitt arbete som kock. Han fick ersättning från sin olycksfallsförsäkring för de dagar han var inlagd på sjukhuset med 800 kr.
Dessutom fick han ersättning för kostnader för läkarvård, resor till och från sjukhuset och de hjälpmedel han behövde under rehabiliteringen med 1 200 kr. Under tiden han var gipsad fick han också ersättning för merkostnader för hemhjälp med 2 000 kr. Utöver det fick han även en engångssumma för sveda och värk vilket var 4 800 kr.

Eftersom Gunnar fick bestående men efter olyckshändelsen betalade försäkringsbolaget också ut ett engångsbelopp för medicinsk invaliditet med 35 000 kr samt ersättning för ärret med 2 200 kr.

Försäkringen täckte:

 • Läke- och resekostnader
 • Merkostnader
 • Sjukhusvistelse
 • Hjälpmedelskostnader
 • Sveda och värk
 • Invaliditetsersättning
 • Ärr

Gunnar fick totalt 46 000 kr

Zaida halkade på en hal klippa

Zaida och en god vän var ute på sjön med hennes båt. När hon skulle hoppa i land och förtöja båten halkade Zaida på den hala klippan och föll så olyckligt att hennes ena handled bröts. I fallet slog hon dessutom ut fyra tänder.

Hur gick det sen?

På sjukhuset blev Zaida gipsad och sedan fick hon stanna hemma från jobbet som arbetsförmedlare i en vecka. Det blev också flera behandlingar hos tandläkaren för att få nya tänder i överkäken. 
Zaidas olycksfallsförsäkring gav henne 1 200 kr i ersättning för kostnaderna för läkarvård och mediciner, resor till och från sjukhuset och de hjälpmedel som hon behövde för att klara vardagen med sin gipsade handled. För behandlingen av tandskadan fick hon 20 000 kr.
Försäkringen gav henne också ersättning för ärr 2 200 kr och för medicinsk invaliditet 27 000 kr.

Försäkringen täckte:

 • Läke- och resekostnader
 • Tandbehandling
 • Invaliditetsersättning
 • Ärr

Zaida fick totalt 50 400 kr

Stäng

Anders drabbades av cancer och fick 50 000 kr

Anders fick cancer i ett födelsemärke

Efter ett tag med ett blödande födelsemärke i ansiktet gick Anders till läkare. De prover som togs visade att det var elakartad hudcancer.

Hur gick det sen?

Födelsemärket opererades bort och allt gick bra. Anders blev frisk från cancern och kunde fortsätta sitt arbete som säljare.

Han fick en engångssumma på 50 000 kr genom sin sjuk- och olycksfallsförsäkring för att han drabbats av diagnosen hudcancer.

Försäkringen täckte:

 • Ersättning vid diagnos

Anders fick totalt 50 000 kr

Jorge fick en hjärnblödning

Jorge var och handlade när han plötsligt föll ihop och inte kunde resa sig igen. På sjukhuset ställde läkaren diagnosen stroke – hjärnblödning.

Hur gick det sen?

Genom den ersättning vid diagnos som fanns i sjuk- och olycksfallsförsäkringen fick Jorge en engångssumma på 50 000 kr direkt i anslutning till att han fick hjärnblödningen.

Efter mer än ett år hade Jorge fortfarande stora problem med minne och tal och fick därför ytterligare en engångsersättning för sin nedsatta funktionsförmåga på 96 000 kr.

Senare fastställdes att han inte kunde gå tillbaka till sitt arbete som lärare, vilket innebar en ytterligare ersättning för sin bestående arbetsoförmåga med 224 000 kr.

Försäkringen täckte:

 • Ersättning vid diagnos
 • Medicinsk invaliditetsersättning
 • Ekonomisk invaliditetsersättning

Jorge fick totalt 370 000 kr

Margit har en reumatisk sjukdom

Margit fick för flera år sedan diagnosen ledgångsreumatism. Sedan dess har hon fått behandling för sjukdomen men varit sjukskriven från sitt jobb som mäklare i perioder.

Hur gick det sen?

När Margit fick diagnosen fick hon en engångssumma från sin sjuk- och olycksfallsförsäkring på 178 000 kr.

Efter några år blev hon sämre och fick en bestående invaliditet. Därför kunde hon inte längre arbeta heltid, så hon fick ytterligare ersättning från försäkringen med 266 000 kr.

Försäkringen täckte:

 • Medicinsk invaliditetsersättning
 • Ekonomisk invaliditetsersättning

Margit fick totalt 444 000 kr

Stäng

Ahmed halkade och fick 59 700 kr

Ahmed bröt vänster underarm i sjukhuskorridoren

Ahmed 45 år arbetar som sjuksköterska på ett vårdhem. En kväll halkade han på en kaffefläck i korridoren och föll så illa att han bröt vänster underarm.

Hur gick det sen?

Ahmed blev sjukskriven på heltid i tre månader. Hans arbetsskadeförsäkring ersatte alla kostnader för läkarvård och mediciner med 1 200 kr. Ahmed fick också 7 500 kr i ersättning för sveda och värk. 
Eftersom Ahmed också fick en bestående medicinsk invaliditet på 5% fick han ytterligare 51 000 kr i ersättning.

Försäkringen täckte:

 • Läke- och resekostnader
 • Sveda och värk
 • Invaliditetsersättning

Ahmed fick totalt 59 700 kr i ersättning.

Lena cyklade omkull på väg till jobbet

Lågstadieläraren Lena som är 55 år gammal fick sladd på cykeln på väg till jobbet en morgon och ramlade. På vårdcentralen konstaterade läkaren att Lena stukat fotleden och därför inte kunde stödja på foten.

Hur gick det sen?

Lena blev sjukskriven i en och en halv månad. Hennes arbetsskadeförsäkring ersatte alla kostnader för läkarvård, medicin och taxiresor, totalt 900 kr. Dessutom fick hon 4 000 kr i ersättning för sveda och värk.

Försäkringen täckte:

 • Läke- och resekostnader
 • Sveda och värk

Lena fick totalt 4 900 kr i ersättning.

Patrik fastnade i en maskin

Patrik som är 30 år gammal arbetar med stora stansmaskiner i en fabrik och råkade ut för en klämskada på jobbet. ”Fraktur och sårskada på händer och fingrar” lydde läkarens diagnos.

Hur gick det sen?

Patrik blev sjukskriven i två månader. Hans arbetsskadeförsäkring ersatte alla kostnader för läkarvård och mediciner, taxiresor, resa med egen bil och kläder som blev förstörda, totalt 1 200 kr. 
Patrik fick också 5 000 kr i ersättning för sveda och värk. Eftersom Patrik fick en bestående medicinsk invaliditet på 2% fick han ytterligare 25 000 kr i ersättning. För sitt ärr fick han 5 000 kr.

Försäkringen täckte:

 • Läke- och resekostnader
 • Merkostnader
 • Sveda och värk
 • Invaliditetsersättning
 • Ärr

Patrik fick totalt 36 200 kr i ersättning.

Stäng

Sjukdom & olycksfall

Läs mer om vad som täcks Dölj informationen

Din sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker detta istället

Komplettera ditt skydd
 • Läkar-, rese- och tandskadekostnader
 • Medicinsk invaliditet
 • Sveda och värk
 • Ärr
 • Merkostnader
 • Sjukhusvistelse
 • Kristerapi
 • Rehabilitering och hjälpmedel
 • Jennifer ramlade av hästen och fick 105 800 kr

 • Gunnar ramlade ner från en stege och fick 46 000 kr

 • Zaida halkade och fick 50 400 kr

Läs mer om vad som täcks Dölj informationen
Komplettera ditt skydd
 • Läkar-, rese- och tandskadekostnader
 • Medicinsk invaliditet
 • Ekonomisk invaliditet
 • Sveda och värk
 • Ärr
 • Merkostnader
 • Sjukhusvistelse
 • Kristerapi
 • Rehabilitering och hjälpmedel
 • Ersättning vid diagnos
 • Anders drabbades av cancer och fick 50 000 kr

 • Jorge drabbades av hjärnblödning och fick 370 000 kr

 • Margit drabbades av reumatism och fick 444 000 kr

Arbetsskada

Läs mer om vad som täcks Dölj informationen

Fråga din arbetsgivare vilket skydd du har.

Komplettera ditt skydd
 • Läkar-, rese- och tandskadekostnader
 • Medicinsk invaliditet
 • Ekonomisk invaliditet
 • Sveda och värk
 • Ärr
 • Merkostnader
 • Ahmed halkade och fick 59 700 kr

 • Lena cyklade omkull och fick 4 900 kr

 • Patrik fastnade i en maskin och fick 36 200 kr

Så här gör du för att få ersättning om något händer

 • Sjukdom och olycksfall på fritiden
 • Arbetsskada